Banner</div>
Bar

21-22 Juli Margarethakedjan

Tävlingsprogram

Lördag 21/7 Tävling A: 3x5 skott liggande

5 provskott 3 min
5 liggande 3 min, öppen markering på monitor
5 liggande 3 min, öppen markering på monitor
5 liggande 3 min, öppen markering på monitor

Söndag 22/7 Tävling B: 5 ligg + 5 knä + 5 stå *

4 provskott 2,5 min
5 liggande 3 min, öppen markering på monitor
2 provskott 1 min
5 knästående 3 min, öppen markering på monitor
5 stående 5 min, öppen markering på monitor
** Obs: Klassen Liggande skjuter endast - liggande!

Söndag 22/7, Tävling C: Final för de 20 högsta resultaten i klass J, S eller V, oavsett klass.

5 ligg + 5 knä + 5 stå
3 provskott, 2 min
5 liggande, 3 min, öppen markering på monitor
1 provskott, 1 min
5 knästående, 3 min, öppen markering på monitor
5 stående, 1 min/skott, markering efter varje skott

Vinnare av Margarethakedjan är den skytt som har högst resultat efter tävling A+B+C.
Vid lika resultat sker särskjutning om första platsen med tre skott stående, där summan av de tre skotten räknas.

Lagtävling

3-mannalag varav de två bästa resultaten i tävling A respektive de två bästa resultaten i tävling B räknas samman.
Dvs. i tävling A kan t ex skytt 1 och 2 räknas, i tävling B kan t ex skytt 1 och 3 eller motsvarande räknas.
Förening äger rätt att ställa upp med mer än ett lag.
Det är även tillåtet att deltaga med endast två skyttar i laget.
Skyttar från klassen Liggande får ej deltaga i lagtävlingen.

Lördag 21/7, Extratävling
Lottade 3-mannalag, 3 x 5 skott ställningar
Lottdragning genomförs på skjutbanan under lördagen med samtliga anmälda skyttar
3 personer i varje lag lottas slumpvis fram - därefter bestämmer lagmedlemmarna inbördes vem som ska skjuta liggande respektive knästående och stående.
Lagen placeras i poängordning, högsta till lägsta, inför varje ny skjutställning

Samliga liggandeskyttar skjuter 5- skottsserie - tid 2 minuter
Samtliga knäståendeskyttar skjuter 5-skottsserie - tid 3 minuter
Samtliga ståendeskyttar skjuter 5 skott stående - skott för skott - 1 min / skott
2 provskott före respektive skjutställning

Vid stort antal startande lag skjuts A, B och C final

Norma
Monard
Sportec
Lanskrona
Sj&\ouml;bo
Färs och Frosta Sparbank
Bar
[ Startsida ]