Banner</div>
Bar

Nyheter

Så har vi gått i mål!12-07-29
I och med söndagens avslutande tävlingar - herrar 60 ligg och damer 3x20 - har Skånsk Skyttesommar 2012 nått sin slutpunkt.

Vi tackar nu för oss och hoppas att Ni alla har trivts med våra arrangemang under dessa julidagar.

Det har varit en stor glädje för mig som tävlingsledare att möta alla glada skyttar och ledare från hela landet som trivts tillsammans på våra skjutbanor i Skåne.
Vädret har också visat sig från sin bästa sida vilket säkert gjort att många kan ta med sig fina semesterminnen från vår del av landet.

Nu lämnar vi över till 2013 års arrangörer - Margarethakedjan som hamnade i Rommehed i Dalarna och SM-veckan korthåll som återvänder till Eskilstuna.
Vi önskar Er lycka till med arrangemangen och hoppas att vi ses där.

Slutligen vill jag som tävlingsledare rikta ett stort och hjärtligt TACK till alla er funktionärer och sponsorer som på olika sätt bidragit med insatser under veckan!
Utan all er tid, energi och entusiasm hade vi inte lyckats!

Tack och på återseende

Skyttehälsar
Jan-Ola Olsson
Tävlingsledare


Norma
Landskrona
Sjöbo
Monard
Sportec
Färs och Frosta Sparbank
Bar
[ Tillbaka ]